Zinkanoder

Zinkanoder

Förklaring/syfte Reservdelsnummer  BF 2A BF 2,3D BF 5A BF 8A BF 8D 10D BF 9,9A 15A BF 15D 20D BF 20A 25A 30A BF 30D BF 35A 45A BF 40A 50A BF 40D 50D Pris
Zinkanod för kavitations-platta 41106-ZV4-650 X X X X   X             15,00
Zinkanod för riggen, platta (2st) 41106-ZW9-000         X   X         X 13,50
Zinkfena 06412-ZV5-000               X X X X   39,00
Anod motorrigg 06411-ZV5-020                   X X X 42,00
Zinkanod till motorn 12155-ZV4-A00       X X X X         X 11,00
Zinkanod till motorn 12155-ZV5-000               X X X X X 11,00
Förklaring/syfte Reservdelsnummer  BF 60A BF 75A 90A BF 75D 90D BF 80A 100A BF 115A 130A BF 115D BF 135A 150A BF 200A 225A BF 250A Pris
Zinkanod för riggen, platta (2st) 41109-ZW1-B00 X X X X X X X X X 22,00
Zinkfena 41107-ZW1-B01ZA   X     X         87,00
Zinkfena 41107-ZY3-000ZA           X X X   87,00
Anod motorrigg 06411-ZV5-020 X                 42,00
Anod motorrigg 06411-ZW1-020   X X X X X X X X 55,00
Zinkanod till motorn 12155-ZV4-A00 X               X 11,00
Zinkanod till motorn 12155-ZV5-000 X X X X X X X X X 11,00
Stäng
Stäng