Allmänna reservdelar

Allmänna / Ombyggnadssatser

Yleisosat 

Förklaring/syfte Reservdelsnummer  BF 2A BF 2,3D BF 5A BF 8A BF 8D 10D BF 9,9A 15A BF 15D 20D BF 20A 25A 30A BF 30D BF 35A 45A BF 40A 50A BF 40D 50D Pris
Bränsletank 12L (plast) 17500-ZV4-G01     X X X X X           177,00
Bränsletank 24L (plast) 17500-ZV5-906               X X X X X 155,00
Bränsle slangkoppling (motorns ända) 17650-921-003ZB     X X                 43,50
Bränsle slangkoppling (motorns ända) 17650-ZW9-023         X X X X X X X X 35,00
Bränsle slangkoppling (tankens ända) 17660-ZW9-003     X X X X X X X X X X 42,00
Bränsleslang, komplett 17700-881-C03ZA     X X                 100,00
Bränsleslang, komplett 17700-ZW9-030         X X X X X X X X 100,00
Bränsletankens fastsättn.anordn.  16977-ZV5-A00     X X X X X X X X X X 34,00
Nödstoppsband 36182-ZV4-651 X X X X X X X X X X X X 23,00
Saxsprint för nödstopp 36187-ZV4-652 X X X X X X X X X X X X 8,50
Spolanslutning 19271-ZV1-000         X X X X X X X X 15,00
Spolanslutning 19270-ZW1-000                         50,00
HONDA målfärg silver -2012 40800-BF-SILVER X X X X X X X X X X X X 28,00
HONDA målfärg silver 2012- 40800-BF-OYSTER   X X   X   X   X     X 28,00
HONDA propellermålfärg, grå 40800-BF-HARMAA X X X X X X X X X X X X 28,00
HONDA primer 40800-BF-POHJA                         21,00
HONDA klarlack 40800-BF-LAKKA X X X X X X X X X X X X 22,00
Förklaring/syfte Reservdelsnummer  BF 60A BF 75A 90A BF 75D 90D BF 80A 100A BF 115A 130A BF 115D BF 135A 150A BF 200A 225A BF 250A Pris
Bränsletank 24L (plast) 17500-ZV5-906 X X X             155,00
Bränsle slangkoppling (motorns ända) 17650-ZW9-023   X X             35,00
Bränsle slangkoppling
(tankens ända)
17660-ZW9-003   X X             42,00
Bränsleslang, komplett 17700-ZW9-030   X X             100,00
Bränsletankens fastsättn.anordn. 16977-ZV5-A00   X X             34,00
Nödstoppsband 36182-ZV4-651 X X X X X X X X   23,00
Saxsprint för nödstopp 36187-ZV4-652 X X X X X X X X   8,50
Spolanslutning 19270-ZW1-000   X               50,00
HONDA målfärg silver -2012 40800-BF-SILVER X X X   X X X X   28,00
HONDA målfärg silver 2012- 40800-BF-OYSTER X X X X   X X X X 28,00
HONDA propellermålfärg, grå 40800-BF-HARMAA X X X X X X X X X 28,00
HONDA klarlack 40800-BF-LAKKA X X X X X X X X X 22,00

Ombyggnadssatser 

Förklaring/syfte Reservdelsnummer  BF 2A BF 2,3D BF 5A BF 8A BF 8D 10D BF 9,9A 15A BF 15D 20D BF 20A 25A 30A BF 30D BF 35A 45A BF 40A 50A BF 40D 50D Pris
Rorkult 
-> Fjärreglage 
06170-ZV1-812     X                   95,00
Rorkult
-> Fjärreglage 
06170-881-812       X                 104,00
Rorkult 
-> Fjärreglage 
06170-ZV4-912           X             229,00
Rorkult 
-> Fjärreglage 
06532-ZW9-000HE         X               180,00
Rorkult 
-> Fjärreglage 
06532-ZY0-000HE             X           180,00
Styrplatta 53234-ZW9-830         X   X           30,00
Bultar, behövs 2st 90161-ZW9-830         X   X           4,00
Stäng
Stäng